کد خبر: 107292 A

عضو شورای اسلامی شهر تبریز:

تلاش برای بهبود زندگی شهری مردم از طریق ارایه خدمات حداکثری و نیز تأمین خواسته‌ها و نیازهای شهروندان را اولویت اصلی شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز در این دوره مدیریتی است.

ایلنا: عضو شورای اسلامی شهر تبریز نمایندگان این نهاد مدنی و سیاست گذار در امور شهری را عصاره آرای مردمی و خادمین شهروندان هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا فریدون بابایی اقدم که در آئین کلنگ زنی طرح‌های عمرانی و مسکونی تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تبریز سخن می‌گفت با اعلام اینکه هر ۲۱ عضو خدوم و برجسته شورای چهارم خود را مقید و موظف به خدمت برای شهر و شهروندان می‌دانند، بر عزم جدی شورای شهر تبریز برای تحقق اهداف و برنامه‌های اعلامی این افراد در مسیر توسعه پایدار شهری تأکید کرد.
وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی مدیریت شهرداری و مناطق و سازمان‌های تابعه افزود: این سطح از خدمات زمینه را برای ارتقای سطح امید و رضایتمندی مردم از یک سو و ارتقای سطح مشارکت شهروندان در اداره بهتر شهر فراهم آورده است.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه تلاش برای بهبود زندگی شهری مردم از طریق ارایه خدمات حداکثری و نیز تأمین خواسته‌ها و نیازهای شهروندان را اولویت اصلی شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز در این دوره مدیریتی برشمرد و بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها در این راستا تأکید کرد.

ارتقای سطح توسعه پایدار شبانه روزی شورای اسلامی شهر شورای شهر شهرداری عضو شورای اسلامی شهر مسکن شهروندان سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر