کد خبر: 107202 A

کشت محصولاتی بانیاز آبی کم وتوسعه باغات پسته و بادام وکشت محصولاتی نظیرکلزا، گلرنگ ودانه‌های روغنی، در دستور کار قرار داشته و جزو برنامه‌های سال ۹۲ جهادکشاورزی آذربایجان شرقی به شمار می‌رود.

ایلنا: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: اختصاص دو هزار هکتار از اراضی زراعی شهرستان‌های حاشیه دریاچه ارومیه به کشت کلزا در راستای جلوگیری از افزایش آسیب‌های زیست محیطی به اراضی زراعی مناطق مجاور این دریاچه وحمایت ازبهره برداران بخش زراعی شهرستانهای مجاور این دریاچه دراستان بوده است.
به گزارش ایلنا، ایوب ایرانیفام در جلسه شورای مدیران سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، با اشاره به مقاومت این گیاه به شوری، ارزش افزوده محصول تولیدی را بسیار قابل توجه عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های مطلوب منابع خاک استان برای انجام امور به زراعی و افزایش سطح زیرکشت با استفاده از اراضی آیش فعلی و اجرای سیستم‌های جدید آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی و انجام پروژهای اصلاح خاک نظیر زهکشی، توانسته است ظرفیت‌های بهتری در تولید محصولات اقتصادی‌تر ایجادکند.
وی با بیان اینکه بعضی از دانه‌های روغنی از جمله سویا و آفتابگردان به علت ویژگی‌های خاص خود به ویژه تابستانه بودن و عدم توانایی رقابت با محصول پردرآمدی مانند ذرت، چغندرقند، سیب زمینی و صیفی درحال حاضر توجیه اقتصادی کمتری دارندگفت: محصولاتی مثل کلزا و گلرنگ زمینه بسیار مناسبی برای توسعه سطح زیرکشت را داشته و این معاونت، بر اساس الگوی کشت توسعه اراضی زیر کشت محصولات کلزا و گلرنگ را در دستور کار خود قرار داده است.
ایرانیفام بااشاره به اینکه شناخت دانه کلزا و ضریب بالای روغن دهی آن در مقایسه با سایر دانه‌ها در سطح جهان و تایید کیفیت روغن آن در کشورهای پیشرفته، امیدواری‌هایی در زمینه امکان دستیابی به هدف افزایش تولید روغن در کشور را به وجود آورده است گفت: کشت انبوه کلزا در کشور ما بسیار جدید بوده و از سال ۷۲ به طور رسمی آغاز و با توجه به پتانسیلهای مناطق مختلف اقلیمی ایران، زراعت آن به عنوان یکی از زراعت‌های پایه‌ای طرح توسعه منابع روغن نباتی در کشورتعیین شده، به صورتی که در سالهای اخیر این محصول به رقیبی جدی برای سویا و آفتابگردان تبدیل شده است.
وی با اظهار اینکه، شهرستان اسکو با کاشت بیش از ۸۵۰ هکتار کلزا بعد از تبریز در مقام دوم از لحاظ سطح زیر کشت قراردارد، به انجام اقدامات لازم در جهت مقابله با بحران کم آبی در اراضی حاشیه در یاچه ارومیه اشاره کرد و افزود: کشت محصولاتی بانیاز آبی کم وتوسعه باغات پسته و بادام وکشت محصولاتی نظیرکلزا، گلرنگ ودانه‌های روغنی، در دستور کار قرار داشته و جزو برنامه‌های سال ۹۲ این معاونت به شمار می‌رود و هدف از توصیه کاشت این محصول و جایگزینی آن با محصولاتی با نیاز آبی بیشتر، مقابله با کم آبی‌های اخیر و خشکسالی‌های ادواری بوده است.

آذربایجان شرقی ایران جهان خاک خشکسالی دریاچه ارومیه رقابت زیست محیطی سیب زمینی معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر