کد خبر: 106842 A

این کارگاه‌های آموزشی برای بیش از ۴۰۰نفر از مربیان و کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

ایلنا: کارگاه آموزشی tvet وکارگاه آموزشی مدل‌های آموزش حرفه‌ای tvet برای کلیه مربیان و کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی و مراکز استان برگزار شد.
به گزارش ایلنا کارگاه آموزشی tvet(سیستم‌های اصلی در tvet) با هدف دریافت اطلاعات و دانش ضروری در مورد سیستم‌های آموزش حرفه‌ای و انتخاب سیستم مناسب جهت بومی سازی با محتوای تشریح سیستم labor market training - تشریح سیستم educational system - تشریح سیستم industrial training - مدل سازمانی LMT و کارگاه آموزشی مدل‌های آموزش حرفه‌ای tvet با هدف شناخت مدهای آموزش فنی و حرفه‌ای به ویژه مد LMT ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با محتوای: مد DUAL - مد FRENCH - مدAMERICAN - کار‌پرداز و وظایف آن – مدسازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور - مقایسه تحلیلی ساختارهای مد‌ها(بومی سازی) در در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان برگزار شد.
ارواحی به عنوان استاد این دوره از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مطالب این کارگاه‌های آموزشی به صورت اسلاید آموزشی در این کارگاه ارائه کردند.
این کارگاههای آموزشی جمعا به مدت ۲۴ ساعت بوده که گواهی آموزشی آن نیز متعاقبا توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور صادر خواهد شد.

آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی فنی و حرفه ای مد آموزش سیستم آموزشی کارگاه حرفه tvet
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر