بدنبال بارندگی‌های اخیر صورت گرفت؛

ایلنا: تراز آب دریاچه ارومیه هم اکنون 45 سانتیمتر نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.

پربازدیدترین