ایلنا: فعالان کارگری معتقدند مادامی که خواسته‌های بنیادین جامعه کارگری ایران برآورده نشده باقی بماند، نمی‌توان به شرکت در…

گفتگو و گزارش