طیب‌نیا در گفت‌وگوی ویژه خبری:

ایلنا: وزیر اقتصاد گفت: ما به FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع…

برگزیده پول و سرمایه