در نشست «تبعات اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار» مطرح شد؛

ایلنا: نشست «تبعات اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار» روز گذشته برگزار شد. حاضران در این نشست بر ضرورت بازگشت لایحه اصلاح قانون…