ایلنا: حبیب احمدزاده؛ نویسنده و فیلمساز دفاع مقدس؛ یادداشتی را به مناسبت پنجم مهر ماه سالروز شکستن حصر آبادان نوشت.

برگزیده فرهنگ و عترت
گفتگو و گزارش