معاون وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: معاونت توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان گفت: کمک‌ها در حدی نیست که بتوانیم؛ مشکل اعتیاد جوانان را حل کنیم.

برگزیده زنان و جوانان
گفتگو و گزارش