ایلنا: پس از ابلاغیه اخیر مجلس به وزارتخانه‌ها در خصوص منع اشتغال بازنشستگان، وضعیت اجرایی این ابلاغیه در ورزش را بررسی می‌کنی…

برگزیده جانبازان و معلولان
گفتگو و گزارش