نماد دانش مردم ایران به یک زن داده شد؛

ایلنا: آرش اشاداد، کارگردان نمایش «کارنامه بندار بیدخش» با بیان اینکه با توصیه آقای بهرام بیضایی توانستیم مجوز این اجرا را…

برگزیده تئاتر
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین