ایلنا: اتحادیه کارگران فلزکار آفریقای جنوبی توانست کارفرمایان را برای 35 درصد افزایش دستمزد در طول سه سال، راضی کند.

برگزیده بین الملل - کارگری
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین