در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

ایلنا: معاون نظارت بانک مرکزی ایران گفت: هرگونه اقدامی درمورد واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر اگر خارج از…

برگزیده بانك و بيمه
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین