یک مقام صنفی کارگران بازنشسته هشدار داد:

ایلنا: یک فعال صنفی کارگران بازنشسته گفت: در صورت به تصویب رسیدن لایحه اصلاح قانون کار باید منتظر بحرانی شدن وضعیت خدمات…

برگزیده بازنشستگان و مستمری بگیران
گفتگو و گزارش