رییس کمیته ملی المپیک در نشست خبری مطرح کرد:

ایلنا: رییس کمیته ملی المپیک، عملکرد کاروان ایران در بازی های المپیک ریو را تشریح کرد.

برگزیده المپیک ریو 2016
گفتگو و گزارش