رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران:

ایلنا: رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران آسیب‌های اجتماعی محصول بی‌توجهی، غفلت و سوء مدیریت در جامعه است دانست و نسبت به…

برگزیده آسیب‌های اجتماعی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین