در نشست هم اندیشی مقابله با بیابان زایی درگرگان مطرح شد

ایلنا: مدیرکل منابع طبیعی گلستان با بیان اینکه در صورت وزش بادهای شمالی -جنوبی ،ریز دانه‌های قره قوم ترکمنستان تا گرگان وساری…