مدیرکل میراث فرهنگی گلستان مطرح کرد:

ایلنا: مدیرکل میراث فرهنگی گلستان از استقرار ۳۰ پایگاه اطلاع رسانی در سطح استان و مراکز اطلاع رسانی در ورودی و خروجی‌های…

برگزیده گلستان