نوبخت در سفر به گلستان مطرح کرد:

ایلنا: رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت یازدهم گفت: ردیف بودجه پیشگیری از سیل برای گلستان در بودجه سال 97 پیش‌بینی خواهد شد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>