مدیر کل میراث فرهنگی گلستان:

ایلنا: مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گرشگری استان گلستان از عمدی نبودن آتش سوزی گورستان خالد نبی خبرداد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>