کد خبر: 161186 A

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان خبر داد:

اسناد تفکیکی ۵/۷۱۵ هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان کرمان در سال ۹۲ در ۳ ماهه چهارم اخذ و ثبت شد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان گفت: اسناد تفکیکی ۵/۷۱۵ هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان کرمان در سال ۹۲ در ۳ ماهه چهارم اخذ و ثبت شد.
به گزارش ایلنا از کرمان مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان افزود: این شهرک‌ها شامل کرمان ۲، جیرفت ۲، بافت، شهربابک و رفسنجان ۱ به ترتیب با مساحت ۳۰۰،۱۰۰، ۱۰۵،۵/۱۱۲ و ۹۸ هکتار بوده که با مجموع ۵ شهرک مربوطه تعداد کل شهرک‌ها ونواحی صنعتی دارای سند تفکیکی به ۱۹ سند افزایش می‌یابد.
قاسم‌نژاد افزود: مساحت کل اسناد تفکیکی شهرک‌ها ونواحی صنعتی استان کرمان تا پایان سال ۹۲،۵/۲۰۶۳ هکتار بوده که اخذ اسناد شهرکهای باقیمانده در دستور کار این شرکت در سال جاری قرار دارد.
وی گفت: رشد اسناد تفکیکی نیز در سال ۹۲ نسبت به کل اسناد تفکیکی دریافت شده ۵۳ درصد است.
گفتنی است شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان دارای ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی است.

استان کرمان رشد هکتار مدیر صنعتی شهرک کرمان عامل اسناد تفکیکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر