رئیس کل دادگستری کرمان خبرداد:

ایلنا: رئیس کل دادگستری استان کرمان از برخورد قاطع با توزیع و مصرف کنندگان مشروبات الکلی در سیرجان خبرداد.