دادستان رودبار جنوب خبرداد:

ایلنا: دادستان رود بارجنوب گفت: پرونده معلمی که اقدام به تنبیه شدید بدنی دانش آموز دوم ابتدایی کرده بود، در دست بررسی است.

برگزیده کرمان
گفتگو و گزارش