در نامه آخوندی به بانک مسکن مطرح شد:

ایلنا: وزیر راه و شهرسازی با صدور نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک مسکن، نسبت به رسیدگی فوری به نوسازی و بهسازی مسکن‌مهرهای…