سرپرست پایگاه معبد آناهیتا به ایلنا خبرداد:

ایلنا: سرپرست پایگاه معبد آناهیتا شهرستان کنگاور گفت: اداره اوقاف بخشی از زمین‌های محوطه آناهیتا را تصاحب کرده است ولی بدلیل…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین