استاندار کرمانشاه خبرداد:

ایلنا: استاندار کرمانشاه از تردد 400 هزار زائر اربعین از مرز خسروی خبرداد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین