معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمانشاه خبر داد:

ایلنا: معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه از دستگیری عامل تیراندازی ها و قدرت نمایی در شهر کرمانشاه بالاخره پس از ماهها فرار در 5…

برگزیده کرمانشاه
گفتگو و گزارش