ایلنا: به گفته فرمانده انتظامی کرمانشاه درگیری در یک مراسم عروسی به تیراندازی طرفین ختم شد که منجر به دستگیری عوامل این…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین