محمدرضا صفدری در پاسخ به ایلنا:

ایلنا: محمدرضا صفدری می‌گوید: در ساخت و پرداخت داستان‌‌ها گاهی به پای نویسندگان پیش از خودمان مثل صادق چوبک، هوشنگ گلشیری،…

پربازدیدترین