امیرمسعود شهرام‌نیا در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:

ایلنا: به گفته شهرام‌نیا ۱۸ ناشر، ۳ آژانس ادبی و ۶ تشکل در غرفه‌های ایران در بخش‌های کودک و بزرگسال در فرانکفورت حضور دارند.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین