فریدون مجلسی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

ایلنا: آمریکا را بیشتر به عنوان قلب سرمایه‌داری و کاپیتالیسم می‌شناسیم، با این وجود ادبیات آمریکا و نویسندگان این سرزمین نیز…

برگزیده کتاب و اندیشه
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین