گفت‌وگو با فریدون مجلسی به بهانه سالگرد کودتای ۲۸ مرداد:

ایلنا: مجلسی می‌گوید: دیدارهای آیت‌الله کاشانی که در اسناد جدید آمریکا به آن اشاره می‌شود را نمی‌توان در قالب دخالت آمریکا یا…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین