کد خبر: 490273 A

در نامه جمعی از کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی مطرح شد؛

جمعی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه رفاه و تامین اجتماعی بر آن شده‎اند تا به منظور صیانت از کیان سازمان تامین اجتماعی، پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طی نامه‎ای خطاب به کاندیداهای این انتخابات، به تبیین اصول، مبانی و قواعد حاکم بر سازمان تامین اجتماعی و ملاحظات، مقتضیات و انتظارات مربوط به سازمان تامین اجتماعی از منظر کارشناسی، حرفه‎ای و تخصصی اقدام نمایند.

به گزارش ایلنا، جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه رفاه و تامین اجتماعی بر آن شده‎اند تا به‌منظور صیانت از کیان سازمان تامین اجتماعی، پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طی نامه‎ای خطاب به کاندیداهای این انتخابات، به تبیین اصول، مبانی و قواعد حاکم بر سازمان تامین اجتماعی و ملاحظات، مقتضیات و انتظارات مربوط به سازمان تامین اجتماعی از منظر کارشناسی، حرفه‎ای و تخصصی اقدام نمایند. متن حاضر برای تمامی کاندیداهای محترم ارسال و در صورت امکان به‌طور حضوری برای آنان و متولیان ذی‌ربط در ستاد آن‌ها تشریح خواهد شد و پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز برای رئیس‌جمهوری برگزیده مردم و سایر ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی ارسال خواهد شد تا ایشان با شرایط و مقتضیات این حوزه بیشتر آشنا شوند و در طول ۴ سال آینده نیز این "پادمان" و میزان تحقق و رعایت آن، رصد و اطلاع‌رسانی خواهد شد:

۱-    عدالت اجتماعی از آن آرمان‌های امام (ره) و مردم و رهبری نظام بوده و هست که در اصول متعدد قانون اساسی تبلور و عینیت یافته است و تامین اجتماعی به‌طور اعم و بیمه‌های اجتماعی به‌طور اخص یکی از راهکارهای اساسی در تحقق عدالت اجتماعی است. این امر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه، آمده است. تقویت تامین اجتماعی راهکار تحقق پیشرفت همراه با عدالت است. دیدگاه شما در خصوص سازمان تامین اجتماعی و نقش‌ها و کارکردهای آن چیست؟ و در برنامه‌ها و اقدامات شما از چه جایگاهی برخوردار است؟

۲-    سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اصل سه‌جانبه گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) شکل‌گرفته و قوام و دوام یافته است طی یک دهه اخیر نقش کارگران و کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کم‌رنگ شده و نقش دولت افزایش‌یافته است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و بایستی شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آن رعایت گردد. نظرتان در این مورد چیست؟ و برنامه شما برای رفع این نقایص چیست؟

۳-    مداخلات دولت و به‌تبع آن سایر اجزای نظام در امور سازمان تامین اجتماعی بایستی در چارچوب اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای باشد و معطوف به منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسل‌های آتی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران باشد، بعضاً مداخلاتی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون تامین اجتماعی صورت پذیرفته است. شما چه راهکاری برای جلوگیری از تکرار این موضوع دارید؟ و آیا در صورت پیروزی در انتخابات اجازه انجام چنین مداخلاتی را خواهید داد؟ و یا مبادرت به این کار خواهید نمود؟

۴-    سازمان تامین اجتماعی یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق‌الناس، مشاع و بین‌النسلی است، دولت‌ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهداف مثبت نظیر تشویق ازدیاد جمعیت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار و بعضاً اهداف منفی همانند جلب آراء، رویکردهای صنفی و ... مصوباتی داشته‌اند که منجر به کاهش منابع یا ورودی‌ها و افزایش مصارف یا خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی گردیده است درحالی‌که بایستی بار مالی این قبیل تعهدات طبق اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای برآورد و قبل از اجرای طرح‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌گردید، امری که تا کنون محقق نشده است. شما نظرتان در خصوص این موضوع چیست و چه راهکاری برای جلوگیری از تکرار این موضوع دارید؟ و ظرف چه زمانی این قوانین تعهدآور و تحمیلی را اصلاح می‌نمایید؟ آیا پس از پیروزی خود مبادرت به این قبیل اقدامات می‌نمایید؟ چه راهکاری برای مصون‌سازی سازمان از این قوانین و مقررات آسیب‌زا و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای دارید؟

۵-    طبق قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و بایستی در اولویت پرداخت مدیونان از جمله دولت قرار گیرد ولیکن طی ادوار گذشته قوای مقننه، مجریه و قضائیه آن‌قدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها و پیمانکاران وزارت نفت و نیرو و ... از دولت حساسبوده‌اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت حساسیت به خرج نداده‎اند. بایستی برای جلوگیری از انباشت هر چه بیشتر بدهی‌های دولت و بازپرداخت بدهی‌های سنواتی فکری اساسی کرد. شما چه برنامه زمان‌بندی برای بازپرداخت این بدهی‌ها دارید؟ آیا قول می‌دهید در پایان دولت خود این بدهی‌های سنواتی صفر شده باشد؟ و چه منابعی برای آن اختصاص خواهید داد؟

۶-    در طی چند دهه اخیر قوانین و مقرراتی تصویب‌شده است که صرف‌نظر از اینکه با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال داشته است و به‌ویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دور شده‌اند مثل بازنشستگی‌های زودرس (سخت زیان‌آور، بازسازی و نوسازی صنایع و ...) که باهدف حمایت از نیروی کار بود ولی در عمل برای تعدیل و اخراج محترمانه کارگران مورد استفاده قرار گرفت و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشد؛ و فقط سازمان تامین اجتماعی را با بحران روبرو ساخته است. شما چه برنامه‌ای برای اصلاح این قوانین و مقررات دارید؟

۷-    علاوه بر امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران، ایجاد محیط‌های استاندارد و حفاظت‌شده و ایمن برای کار از جمله وظایف کارفرمایان است و دولت نیز مکلف به نظارت بر رعایت آن می‌باشد، ولیکن متأسفانه مشاهده می‌شود که کارگاه‌ها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیستند و کارگران دچار بیماری‌های شغلی و یا حوادث ناشی از کار می‌شوند و فقط خسارت‌های آن به جان کارگران و منابع سازمان تامین اجتماعی (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مستمری فوت و ازکارافتادگی و ...) تحمیل می‌شود و منافع نصیب کارفرما می‌گردد. نظیر آنچه در پلاسکو و معدن یورت و ... اتفاق افتاد. آیا می‌توان اجازه داد کارگاه غیراستاندارد و نا ایمن فعالیت کند و به جسم و روح کارگر خود خسارت وارد کند و فقط دل‌خوش به این باشیم که به او مستمری ازکارافتادگی و یا به بازماندگانش مستمری می‌دهیم؟! شما چه برنامه‌ای برای رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم‌سازی و ایمنی محیط کار دارید؟

۸-    سازمان تامین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش‌های بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و سرمایه‌گذاری است و این یکپارچگی و انسجام مالی، ساختاری و مدیریتی آن باعث گردیده که تا کنون علیرغم همه بحران‌ها و چالش‌ها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف آن و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‎های آن نیز بر این اساس استوارشده و تا کنون پاسخ داده است و تغییر آن، قطعاً منجر به برهم خوردن تعادل و تنظیم آن می‌شود. طی سالهای اخیر تلاش‌هایی برای پاره‌پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هست. لطفاً موضع صریح و مشخص خود را دراین‌ارتباط بیان نمایید. هرگونه تغییری در قانون کار و قانون تامین اجتماعی و ساختار آن بایستی با حفظ مصالح نسل‌های فعلی و آتی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و بر اساس اصل گفتمان سه‌جانبه گرایی انجام پذیرد، آیا شما در اصلاح این قوانین قائل به اصل گفتمان سه‌جانبه هستید؟

۹-    سازمان تامین اجتماعی و ذخایر و اندوخته‌ها و سرمایه‌های آن، یک امانت و حق‌الناس و مشاع و بین‌النسلی است و نبایستی "حیاط خلوت" به‌حساب بیاید و در انتصابات ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی آن و به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، بایستی انتصابات براساس شایسته‌سالاری و اصول حرفه‌ای گرایی و تخصص محوری انجام پذیرد. به‌ویژه آنکه سازمان تامین اجتماعی دارای سرمایه‌های انسانی بومی دارای تجربه، تخصص و از همه مهم‌تر عرق و حمیت سازمانی است که بایستی آن‌ها پاس داشت و ارتقاء و اعتلا بخشید. آیا شما قول می‌دهید که در صورت پیروزی این امر را رعایت نموده و از مداخله در انتصابات و دخالت در امور سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی نه‌تنها اینکه خودتان پرهیز کنید، بلکه حتی اجازه مداخله به دیگران هم ندهید؟

۱۰-    بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، صرف‌نظر از اینکه قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارند، یک ایرانی و شهروند بوده و بایستی مثل سایرین برخوردار از حقوق شهروندی (در حداقل شرایط یکسان با سایر اقشار) باشند، اگرچه به خاطر نقش آن‌ها در تولید کالاها و خدمات و ... بایستی سهم بیشتری نصیب آن‌ها شود ولیکن متأسفانه در حال حاضر برخورداری نیروهای کشوری و لشکری و صندوق‌های خاص در بخش عمومی و دولتی از بودجه عمومی (نفت و مالیات و ...) بیش از مشمولین قانون تامین اجتماعی است و آن‌ها محروم از منابع عمومی هستند که برای همسان‌سازی و افزایش سنواتی مستمری‌ها، طرح تحول سلامت و ... همچنین افزایش مزایای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کشوری، لشکری و ... هزینه می‌شود. شما چه برنامه‌ای برای رفع این تبعیض ناروا و ظالمانه دارید؟ به‌ویژه آنکه سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار است، ولی صندوق‌های لشکری و کشوری از دولت کمک دریافت می‌کنند!

۱۱-    انجام اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در بیمه‌های اجتماعی با توجه به شرایط و مقتضیات روز جامعه از نظر اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و دو فضایی شدن جامعه (فضای واقعی و فضای مجازی)، خصوصی‌سازی و برون‌سپاری فعالیت‌های دولت، افزایش امید به زندگی و نرخ مشارکت زنان و ... از طریق شکل‌دهی نظام تامین اجتماعی چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چند سطحی (پایه، مازاد و مکمل) می‌تواند باعث پایداری سازمان تامین اجتماعی و ایجاد تعادل در منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن شود و علاوه بر آن بایستی زمینه برخورداری سازمان از منابع هدفمندی یارانه‌ها، مالیات‌های اجتماعی و ... نیز برای مشمولین قانون تامین اجتماعی فراهم شود. برنامه جنابعالی برای تحقق این مهم چیست؟

۱۲-    تداوم روندهای موجود در سازمان تامین اجتماعی عبارت خواهد بود از عدم تعادل منابع و مصارف (انواع بازنشستگی‌های زودرس و سرریزهای حمایتی و ...)، عدم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها (افزایش مستمری‌بگیران و سالمندی افراد تحت پوشش، ورود ریسک‌های گزینشی، کاهش بیمه پردازان نقدی و ...)، عدم پایداری مالی، افزایش سرسام‌آور بدهی‌های دولت، افزایش هزینه کرد منابع سازمان تامین اجتماعی با رویکردهای صنفی، سیاسی و حمایتی بدون تامین بار مالی معادل و هم‌زمان (نظیر مشوق‌های ازدیاد جمعیت، حمایت از اقشار خاص و ...)، برهم خوردن انسجام ساختاری و مالی سازمان تامین اجتماعی، مداخلات سایر قوا در انتصابات، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ها و ... که بایستی هر چه سریع‌تر برای این مسائل فکری کرد و چاره‌ای اندیشید. برنامه شما برای تقویت و اعتلای سازمان تامین اجتماعی چیست؟

کارگران و سازمان تامین اجتماعی کارگران و انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر