از سوی شورای عالی ثبت سازمان میراث فرهنگی؛

ایلنا: از سوی شورای عالی ثبت سازمان میراث فرهنگی، سیاه چادر (بهون) چهارمحال و بختیاری در فهرست آثار ملی قرار گرفت.

برگزیده چهارمحال و بختیاری
پربازدیدترین