ایلنا در آستانه روز آتش‌نشان گزارش می‌دهد؛

ایلنا: آتش‌نشانان با انجام وظیفه و فداکاری های خود سهم زیادی در رفع حوادث دارند .حادثه‌هایی که گاه موجب‌ جانفشانی‌هایشان…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین