معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:

ایلنا: معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: امسال تاکنون در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور 358 هزار شغل ایجاد شده است.