رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری:

ایلنا: رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری گفت: بودجه سال 1397 کل کشور یک بودجه متفاوت است.