در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

ایلنا: مدیر کل بهزیستی استان چهارمحال وبختیاری از شناسایی 32 هزار معلول در سطح این استان خبر داد.