در همایش مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه فرهنگیان مطرح شد:

ایلنا: در همایش مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه فرهنگیان نسبت به جذب 10 هزار نیرو در این دانشگاه انتقاد شد.

  • معرفی ویژه نامه روز کارگر ۹۴

    ایلنا: همیشه داستان سقوط باید این طور باشد که جسمی از بلندی به پایین بیافتد و با برخوردش به زمین، صدایی به گوش برسد اما…

  • ویژه نامه روز کارگر ۹۴/ گفتگو با علیرضا محجوب

    ایلنا: علیرضا محجوب، اعتقاد دارد که دولت در سیاست‌های اقتصادی خود، بیش از آنکه از خود مایه بگذارد، از جیب مزدبگیران دست به…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>