وزیر علوم:

ایلنا: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سرانه امکانات ورزشی برای هر دانشجوی کشور در سال جاری یک متر مربع بوده که با اتخاذ…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>