دبیرکل خانه کارگر:

ایلنا: علیرضا محجوب می‌گوید پیگیری مطالبات صنفی کارگران هیچ ارتباطی به قبل و بعد از برجام ندارد، او همچنین در مورد مطالبات…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
ویژه نامه روز کارگر 95
آرشیو پرونده ویژه نامه روز کارگر 95