کابوس 1970 برای آلبی سلسته تکرار می شود؟

ایلنا: این روزها حال آرژانتین خوب نیست؛ نه مشکلات اقتصادی، نه کمبودهای درمانی، نه بحران آموزشی ونه سوء تغذیه؛ آنها در آستانه…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین