ایلنا: درگذشت یک پیشکسوت کشتی روی تشک صحنه های تلخی را برای اهالی این رشته رقم زد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین