وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

ایلنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر مسئولیت پذیری دولت تدبیر و امید گقت: رشد و اعتلای یک جامعه در گرو مسئولیت…

برگزیده همدان
گفتگو و گزارش