با حکم وزیر علوم؛

ایلنا: ریاست جدید دانشگاه ملایر از امروز مشغول به کار شد.

برگزیده همدان
گفتگو و گزارش