با اعلام آموزش و پرورش استان؛

ایلنا: اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان از تعطیلی مدارس استان خبر داد.