در نشست روسای فدراسیون‌های ورزشی به میزبانی همدان مطرح شد؛

ایلنا: رئیس فدراسیون اسکی در همدان گفت: استانداردسازی پیست های اسکی کشور به عنوان یک ضرورت حیاتی، هم اکنون با همکاری…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین