مدیرکل محیط زیست همدان مطرح کرد:

ایلنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: رویکرد جدی آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی برای حیات آق گل ضروری است.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین