رئیس اداره راهداری اسدآباد تاکید کرد:

ایلنا: رئیس اداره راهداری اسدآباد با اشاره به کولاک و بارش برف شدید در جاده های این استان بر استفاده رانندگان از زنجیر چرخ و…

برگزیده همدان
گفتگو و گزارش