مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: ماهرخ زاد گفت: موضع نفت رسیدن به حقوق حقه و مطالبات خودش است اما در تصمیم قوه قضائیه دخالت نمی‌کند.

برگزیده نفت و انرژی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین