مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:

ایلنا: مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: ازسال ۹۲تاکنون به ۱۰۸شهر،۹هزار روستا گازرسانی شده ودر حال حاضر ۵میلیون مشترک در…

برگزیده نفت و انرژی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین