در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

ایلنا: خبرنگار ایلنا روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۶ به کاخ نیاوران رفت گرچه مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در کاخ حضور نداشت.…

پربازدیدترین