مدیر میراث فرهنگی ایذه:

ایلنا: مدیر میراث فرهنگی ایذه توضیحاتی را در مورد فروریختن بخشی از عمارت تاریخی کوشک نورآباد ایذه عنوان کرد.

برگزیده میراث فرهنگی و گردشگری
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین