در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

ایلنا: رضایی گفت: میزان مبلغ خسارت‌های وارد آمده به شهرستان‌های مرزی کرمانشاه در حدود یک میلیارد تومان است؛ اما هنوز میزان…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>