با هدف شناخت معماری ارگ انجام می‌شود؛

ایلنا: آغاز فصل هشتم کاوش باستان شناختی در شهر تاریخی بلقیس تا پایان خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

برگزیده میراث فرهنگی و گردشگری
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین