مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران:

ایلنا: مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران بعد از تعطیلی چند موزه پایتخت در ایام نوروز گفت: موزه ها نهاد های عمومی و متعلق به…

برگزیده میراث فرهنگی و گردشگری
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین