در گفتگو با یک خوشنویس مطرح شد؛

ایلنا: جمشید داوودی گفت: مدیریت‌ِ فرهنگسراها اصلاً کارآمد نیست؛ اولاً تجربه ندارند، دوماً هیچ دوره‌ی آموزشی‌ای ندیده‌اند.…

پربازدیدترین