دبیر شورایعالی مناطق آزاد تاکید کرد:

ایلنا: دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، اقتصادی و صنعتی در مراسم معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: درمسیر فعالیت های…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>