ایلنا: بر اساس شنیده‌ها قرار بر این است تا یکی از معاونان مونسان به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انتخاب شود.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین