رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

ایلنا: حسن صادقی می‌گوید: عدم واریزی مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی این پرسش را ایجاد کرده که…