یک فعال صنفی کارگران بازنشسته در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: یک فعال صنفی کارگران بازنشسته می‌گوید در صورتی سازمان تامین اجتماعی با مشکل تامین منابع و هزینه‌های تحمیلی مواجه…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین