سید علی آقازاده:

ایلنا: استاندار مرکزی وحدت اداری مسئولان و همکاری نزدیک و صمیمانه بین شورا، شهرداری و ارگان‌های ذی‌ربط را شرط تحول شهر اراک…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین