فرخی خبر داد:

ایلنا: مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی گفت: زلزله در تمامی نقاط استان احساس شده است.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین