معاون سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بی‌شک «طرح گاپ»، کل منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد، لذا ترکیه،…

پربازدیدترین