رییس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد:

ایلنا: رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با مشکل کاهش آب در دریاچه اورمیه روبه‌رو هستیم.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>