صبح امروز صورت می‌گیرد؛

ایلنا: 13 پروژه در سفر امروز رئیس جمهور و هیات همراه به استان قزوین افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

برگزیده قزوین
گفتگو و گزارش