رئیس شورای شهر تهران در گفت وگو با ایلنا:

ایلنا: رئیس شورای شهر تهران اعتقاد دارد احزاب هنوز کارکرد واقعی خود را ندارند و نتوانسته اند آنگونه که شایسته است در کشور…

پربازدیدترین