وزیر کشور مطرح کرد:

ایلنا: وزیر کشور گفت: در سطح کشور یک میلیون و 500 هزار نفر در قالب هیات های اجرایی و نظارت به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی…

برگزیده قزوین
گفتگو و گزارش