ایلنا: ناصرالدین شاه قاجار در زمان پادشاهی خود دارای یک گوشی بوده است که امروزه در موزه ارتباطت نگهداری می‌شود.

برگزیده فن آوری
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین