مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خبرداد:

ایلنا: مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از افتتاح ۸ هزار میلیارد ریال پروژه در صنعت فرودگاهی و نوابری هوایی بعد…

برگزیده فارس
گفتگو و گزارش