در سال 95 و چهارماهه 96 صورت گرفت؛

ایلنا: جزئیات مبالغ واریزی عوارض ارزش افزوده سال 95 و چهارماهه سال 96 به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان لامرد منتشر شد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین