با خلاقیت زوج هنرمند شیرازی صورت می‌گیرد؛

ایلنا: 300 گلدان ساخته شده از لاستیک های بازیافتی به مدارس دولتی شیراز تحویل داده می‌شود.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین