الویری در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:

ایلنا: رئیس سنی شورای پنجم گفت: اگر از هفت کاندیدای شهرداری تهران فردی از لیست انصراف دهد، افراد جایگزین در نظر گرفته خواهد شد…

پربازدیدترین