در سن ۹۱ سالگی؛

ایلنا: جری لوئیس، کمدین آمریکایی در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین