استاندار سیستان و بلوچستان خبرداد:

ایلنا: استاندار و سیستان و بلوچستان گفت: 3 سند مدیریت تالاب هامون، مدیریت منابع آب و سند طوفان های شن به جهت کاهش آسیب‌های…

برگزیده سیستان و بلوچستان
گفتگو و گزارش