کد خبر: 187205 A

افخم مطرح کرد:

سوریه در دوره جدید و پس از عبور از مراحل دشوار ناشی از بحران ساختگی این کشور، خود را برای ورود به مرحله ثبات و آرامش بیشتر آماده می کند تا بتواند با همت مردم خویش، مقدمات بازسازی این کشور را فراهم کند.

تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به انجام مراسم ادای سوگند توسط بشار اسد به عنوان رییس جمهوری عربی سوریه، از آغاز رسمی دوره جدید ریاست جمهوری وی استقبال کرد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم با تبریک آغاز رسمی دوره جدید ریاست جمهوری بشار اسد افزود: دولت و ملت سوریه در شرایط جدید ناشی از حضور پرشور مردم در فرآیند انتخاباتی، در چارچوب وحدت ملی حرکتی رو به جلو خواهند داشت و راه را برای توسعه و پیشرفت کشور هموار نموده و مانع تحقق اهداف شوم و کینه توزانه دشمنان سوریه خواهند شد.

وی اظهارداشت: سوریه در دوره جدید و پس از عبور از مراحل دشوار ناشی از بحران ساختگی این کشور، خود را برای ورود به مرحله ثبات و آرامش بیشتر آماده می کند تا بتواند با همت مردم خویش، مقدمات بازسازی این کشور را فراهم کند.

ایران بشار اسد توسعه و پیشرفت دولت ریاست جمهوری رییس جمهوری سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه افخم ملت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر