خباز تاکید کرد:

ایلنا: استاندار سمنان با بیان این‌که این استان با کمبود آب مواجه است، تاکید کرد : باید با همکاری دستگاه های اجرایی از بهره…

برگزیده سمنان