صبح امروز رخ داد؛

ایلنا: حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب سمنان از وقوع یک فقره اسید پاشی در بسطام و دستگیری یک نفر در این ارتباط خبر داد.