رئیس پلیس راه استان سمنان مطرح کرد:

ایلنا: پلیس راه استان سمنان، رانندگان و زائران پیاده حرم رضوی در جاده تهران - مشهد را به رعایت بیشتر مقررات و احتیاط در تردد ف…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>