استاندار سمنان خبرداد:

ایلنا: استاندار سمنان گفت: بیش از 80 درصد از واجدان شرایط رای دادن در استان سمنان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی…