ایلنا: در دومین روز ثبت‌نام از داوطلبان کاندیداتوری دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان بیش از 150 نفر ثبت…

برگزیده سمنان