با تلاش پلیس آگاهی سمنان؛

ایلنا: با تلاش پلیس آگاهی استان سمنان سارق سریالی منازل گرمسار با ۵۸ فقره سرقت شناسایی و دستگیر شد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>