سرپرست سازمان اورژانس کشور خبر داد:

ایلنا: سرپرست سازمان اورژانس کشور از ارایه خدمات درمانی اورژانس تهران به 758 نفر از راهپیمایان روز قدس خبر داد و گفت: 717 نفر…

پربازدیدترین