ایلنا: تبصره ۱ ـ وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت…

  • ایلنا: نمی‌خواستم مانند برادرم دنبال کارهای خلاف بروم چرا که با چشمان خودم شاهد متلاشی شدن زندگی‌اش بودم. بارها ...

  • ایلنا: حوالی ساعت 11 ظهر، اولین برج تهران که فروریخت و شبکه خبر تازه یادش آمد که خبری در راه است. صداوسیما با تاخیر غیرقابل…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>