با اعلام نتایج نهایی مشخص شد؛

ایلنا: نتایج نهایی انتخابات شورای شهر زنجان اعلام شد.