برخلاف اخبار قبلی؛

ایلنا: نشتی بخاری نفتی دلیل اصلی مسمومیت دانش‌آموزان زنجانی بوده است.