ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺴﮑﻦ در گفت وگو با ایلنا:

ایلنا: ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺴﮑﻦ گفت: اصلاحیه قانون پیش فروش تا یک ماه دیگر در اختیار نمایندگان مجلس قرار می گیرد.

پربازدیدترین