معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا:

ایلنا: معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح 20 هزار واحد مسکن مهر شهرهای جدید در هفته دولت و تحویل متروی مسکن مهر هشتگرد تا شش…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین