معاون میراث فرهنگی استان خبرداد:

ایلنا: چهار اثر تاریخی استان خراسان رضوی در انتظار ثبت جهانی هستند.

پربازدیدترین