معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری:

ایلنا: معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: برای رفاه اجتماعی رویکردهایی در راستای عدالت جنسیتی نیز باید اتخاذ شود این…

برگزیده خراسان رضوی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین