با ۱۵ رای؛

ایلنا: قاسم تقی‌زاده خامسی با ۱۵ رای به عنوان شهردار مشهد انتخاب شد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین