از صبح امروز رخ داد؛

ایلنا: گرد و غبار پاییزی که از صبح امروز - سه‌شنبه 25مهر ماه جاری - هوای مشهد و چند شهر دیگر استان در خراسان رضوی را در بر…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>