مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی خبرداد:

ایلنا: مدیر کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی از واکسیناسیون 800 نفر شتر علیه بیماری شاربن در این استان خبرداد.

پربازدیدترین