وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات:

ایلنا: وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در سفر امروز خود به طبس گفت: دولت باید نگاه ویژه‌ای به این شهرستان داشته باشد.

برگزیده خراسان جنوبی
گفتگو و گزارش