در پی بارندگی روزهای گذشته؛

ایلنا: بارندگی روز گذشته در خراسان جنوبی به شهرستان‌های قاین، سربیشه، درمیان و خوسف خسارت وارد کرد.