بامداد امروز رخ داد؛

ایلنا: تالار علامه فرزان یکی از بزرگترین آمفی تئاترهای بیرجند صبح امروز در آتش سوخت.