شب گذشته رخ داد؛

ایلنا: شب گذشته در تعقیب و گریز برای دستگیری فردی شرور در شهرستان نهبندان یک پلیس به شهادت رسید.